Progressiv muskelavslappning för barn By Sophie Audiobook


Listen Progressiv muskelavslappning för barn By Sophie Audiobook audiobook

Free Download Progressiv muskelavslappning för barn By Sophie Audiobook

  • Duration: 0 hours, 11 minutes
  • Writer: Sophie
  • Publisher: April 2019
  • Narrators: Sophie Påhlsson
  • Genres: Sophie Påhlsson
  • Rating: 0
  • Narrator Rating: 0
  • Publication:
Progressiv muskelavslappning för barn By Sophie Audiobook

Progressiv muskelavslappning för barn är en enkel avslappningsövning som går ut på att först spänna och sedan slappna av i olika muskelgrupper. Övningen är utarbetad tillsammans med fem och sexåringar men passar även för äldre barn. Vuxna som vill introducera övningen för barn bör se den som en övning i kroppsmedvetenhet snarare än en vilostund. Berätta för barnen vad det innebär att spänna sina muskler – som när man ska visa hur stark man är i armarna brukar fungera bra. Låt också gärna barnen ställa frågor under tiden om de har några. Barn som inte ska sova mitt på dagen bör hellre få göra övningen vid andra tillfällen än efter maten, t.ex. efter ett rörelsepass eller vid en samling innan maten eller mellanmål om denna övning används på förskola eller skola. Bakgrundsmusik av Christopher Lloyd Clarke. Uppläst av författaren.

Read More